الصاق تزریق ژل

تزریق ژل

تزریق ژل تکنیکی غیر تهاجمی و ایمن و سریع است که به منظور کاهش چین و چروک و حجیم سازی برخی مناطق صورت انجام می شود.

ژل ماده ای پر کننده است که دارای انواع مختلفی می باشد.

درباره drhaghighat2

Call Now Button