الصاق کربوکسی تراپی صورت

کربوکسی تراپی صورت

کربوکسی تراپی صورت : کربوکسی نام علمی گاز دی اکسید CO2 می باشد که در روش کربوکسی تراپی این گاز با استفاده از سوزن به داخل پوست تزریق می شود.

درباره drhaghighat2

Call Now Button