الصاق ویروس کرونا

ویروس کرونا

کوید-۱۹ نام ویروس جدیدی از خانواده ویروس کرونا می باشد که تاکنون هزاران نفر را آلوده نموده و حتی منجر به مرگ آن ها شده است. این ویروس به سرعت در ایران و کشورهای دیگر در حال توسعه و پراکنده شدن می باشد که این امر موجب نگرانی افراد در سرتاسر جهان شده است.

درباره drhaghighat2

Call Now Button