الصاق مراقبت های بعد از تزریق چربی

مراقبت های بعد از تزریق چربی

افرادی که قصد انجام تزریق چربی برای جوانسازی پوست را دارند، بهتر است مراقبت های بعد از تزریق چربی را رعایت کنند تا نتیجه ایده آلی کسب کنند. برای تزریق چربی در صورت و دست پزشک از شکم و پهلوی بیمار چربی مورد نیاز را تهیه کرده و پس از جداسازی املاح اضافی از آن در ناحیه مورد نظر تزریق می کند.

درباره drhaghighat2

Call Now Button