الصاق جوانسازی با مزوتراپی

جوانسازی با مزوتراپی

جوانسازی با مزوتراپی یکی از راه های جوانسازی پوست است و روش درمانی تزریقی جدید است که با وارد کردن گروهی از مواد فعال بیولوژیک بوسیله سوزن های بسیاری ریز مستقیما به داخل پوست انجام می شود.

درباره drhaghighat2

Call Now Button