الصاق جوانسازی با تزریق بوتاکس

جوانسازی با تزریق بوتاکس

جوانسازی با تزریق بوتاکس یکی از روش های سریع و نسبتا غیر تهاجمی جوانسازی پوست است. بوتاکس نام اختصاری سم بوتولیسم می باشد

درباره drhaghighat2

Call Now Button