الصاق تزریق ژل زیر چشم

تزریق ژل زیر چشم

در برخی مواقع افراد اقدام به تزریق ژل زیر چشم می کنند، بهتر است بدانید این فرآیند با هدف رفع گودی ، چین و چروک های موجود در آن ناحیه انجام می شود. گودی موجود در زیر چشم ممکن به دلیل وراثت یا تحلیل چربی موجود در آن ناحیه ، در اثر لارغی بیش از حد اتفاق بیوفتد

درباره drhaghighat2

Call Now Button