الصاق تزریق ژل خط اخم

تزریق ژل خط اخم

خطوط که بین دو ابرو ایجاد می شود را خط اخم می گویند، این خط در برخی مواقع با حرکت دادن ابروها در اکثر افراد ایجاد می شود اما در در برخی از افراد این خطوط دائمی بوده و باعث می شود که چهره فرد عصبانی به نظر آید، در این مواقع آن ها می توانند با تزریق ژل خط اخم آن را از بین برده و باعث زیبا و جذاب شدن چهره خود شوند.

درباره drhaghighat2

Call Now Button