الصاق تزریق ژل به لب

تزریق ژل به لب

افرادی که از لب های باریک خود ناراضی هستند می توانند با تزریق ژل به لب ، لب های خود را برجسته تر کرده و زیبایی چهره خود را افزایش دهند.

درباره drhaghighat2

Call Now Button